про використання Мобільного додатку

Терміни та поняття

«Угода» – дана згода Користувача.

«Мобільний додаток, Додаток» – додаток, розроблений Виконавцем для мобільних операційних систем Apple iOS, Android. Додаток опубліковано в магазинах мобільних додатків від імені Виконавця.

«Користувач» – фізична особа, що встановила Додаток на свій мобільний пристрій і використовує Додаток відповідно до цієї Угоди.

«Виконавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЛП ГРУП», зареєстроване в Україні.

«Замовник» – компанія, яка надає послуги і / або продає товари Користувачеві; здійснює маркетингову комунікацію з Користувачем за допомогою Мобільного додатку; змінює інформаційний зміст Додатка.

 1. Загальні положення
 1. Ця Угода регламентує відносини між Виконавцем і Користувачем.
 2. Умови цієї Угоди є публічною офертою і доводяться до відома всіх Користувачів шляхом розміщення (оприлюднення) в Мобільному додатку, її умови однакові для всіх Користувачів. Сторони визнають, що вона має юридичну силу відповідно до ст. 633, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильна паперовому, виконаному в письмовій формі договору, який правильно завірений Сторонами.
 3. Використання Програми є акцептом публічної оферти і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди.
 4. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту установки Програми та діє протягом невизначеного терміну.
 5. Виконавець та/або Замовник має право вносити зміни та / або доповнення до Угоди. При внесенні змін до Угоди Виконавець та/або Замовник публікує нову діючу редакцію Угоди, і дата публікації є датою вступу в силу нової редакції Угоди. Попередні редакції Угоди зберігаються в архіві документації Виконавця.
 6. Продовження використання Додатка після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.
 7. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди використання Додатка повинно бути негайно припинено.
 • Права та обов’язки Користувача
 1. При реєстрації в Додатку Користувач зобов’язується повідомляти достовірну інформацію про себе, необхідну для:
 2. коректного надання маркетингових послуг Замовником;
 3. відповіді на звернення Користувача до служби підтримки Додатку;
 4. підтвердження належності Акаунта в Додатку даному Користувачеві в разі втрати Акаунта.
 5. Користувач, використовуючи Додаток, дає свою добровільну згоду на участь в стимулюючих, рекламних, маркетингових та інших заходах, спрямованих на просування послуг Замовника, партнерів Виконавця та інших третіх осіб.
 6. Користувач зобов’язується використовувати Додаток виключно в цілях, пов’язаних з особистим використанням.
 7. Користувач зобов’язується не поширювати неправдиву інформацію про Додаток, Виконавця або Замовника.
 8. Користувач зобов’язується не використовувати стороннє ПО і інші технічні засоби, що впливають на роботу Додатку.
 9. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Додатка, а також поширювати, доводити до загального відома і надавати іншій особі доступ до Додатка, здійснювати реверс-інжиніринг Додатку або його окремих елементів.
 10. Користувач зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність за збереження особистих даних, зазначених в Додатку, в разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.
 11. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його мобільного пристрою, вважаються вчиненими відповідним Користувачем.
 12. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих на заподіяння шкоди Виконавцю, Замовнику, операторам стільникового мобільного зв’язку, правовласникам або іншим особам.
 13. У разі порушення Користувачем обов’язків, зазначених в розділі 2 Угоди, Користувач зобов’язується відшкодувати Виконавцю та / або Замовнику шкоду, заподіяну такими діями, а саме – прямі і непрямі збитки, отримані Виконавцем та / або Замовником.

3. Права і обов’язки Виконавця

 1. Виконавець має право передавати права та обов’язки за цією Угодою Замовнику з метою виконання цієї Угоди, без додаткової згоди Користувача.
 2. Виконавець має право від свого імені або від імені Замовника направляти Користувачеві інформацію про функціонування Додатку, інформаційні, рекламні або інші повідомлення на адресу електронної пошти, номер телефону, зазначені Користувачем, а також розміщувати відповідну інформацію в самому Додатку.
 3. Виконавець має право контролювати і коригувати вміст Додатку.
 4. Виконавець має право в будь-який момент обмежити або заблокувати доступ Користувача до Додатку без повідомлення Користувача.
 5. Виконавець має право в будь-який момент розірвати цю Угоду в односторонньому порядку, заблокувавши можливість використання Додатка.
 6. Виконавець має право обмежити або заблокувати доступ Користувача до додатків, розроблених для інших Замовників.

4. Обмеження відповідальності

 1. Додаток надається Користувачеві «як є». Виконавець не дає ніяких гарантій, зокрема, щодо працездатності Додатку, його функціональних можливостей, інформаційного змісту, доступності, надійності роботи і відповідності потребам і очікуванням Користувача.
 2. Виконавець ні за яких умов не несе відповідальності за працездатність пристрою Користувача.
 3. Виконавець не несе відповідальності за втрату даних Користувача, але докладе всіх зусиль для збереження і можливості відновлення даних Користувача.
 4. Виконавець не несе відповідальності за можливі збитки або збитки, що виникли внаслідок використання Додатка.
 5. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, в тому числі за дії або бездіяльність Замовника.
 6. Посилання на сайти третіх осіб:
 7. Додаток може містити посилання або надавати доступ на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) і розміщену на даних сайтах інформацію, що є результатом інтелектуальної діяльності третіх осіб, що охороняється відповідно до законодавства України. Зазначені сайти і розміщена на них інформацію не перевіряються Виконавцем на відповідність вимогам законодавства України.
 8. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ за допомогою Додатку, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб.
 9. Користувач підтверджує, що з моменту переходу Користувача за посиланням, що міститься в Додатку, на сайт третьої особи, взаємовідносини Виконавця і Користувача припиняються, ця Угода надалі не поширюється на Користувача, і Виконавець не несе відповідальність за використання Користувачем контенту, правомірність такого використання і якість контенту, розміщеного на сайтах третіх осіб.
 10. Виконавець хоч і є розробником мобільного додатку, не несе жодної відповідальності за інформаційно-рекламні матеріали, що містяться у Додатку. Вся відповідальність за такі матеріали (включно з дотриманням вимог законодавства, в тому числі законодавства з захисту прав споживачів), несе одноособово Замовник.

5. Політика конфіденційності

 1. Персональна інформація – дані, що надають змогу ідентифікувати Користувача Мобільного додатку та необхідні для надання необхідних послуг та зв’язку з Користувачем. У випадку будь-якого користування Мобільним додатком Вас можуть попросити надати певну інформацію про себе. Надання такої інформації не є обов’язковим, оскільки Виконавець не вимагає від Вас надання будь-яких персональних даних. Але у разі відмови від надання певної персональної інформації Ви не будете мати змоги використовувати деякі наші функції та можливості, які надає Мобільний додаток.
 2. Приклади збору персональної інформації Мобільним додатком:
 3. заповнення реєстраційних форм. Якщо Ви бажаєте використовувати можливості Мобільного додатку у повному обсязі – Вам потрібно буде пройти процедуру реєстрації, при якій Вас можуть попросити надати облікові дані (ім’я, логін, пароль для входу на сайт), особисту електронну пошту (e-mail), номер телефону, іншу необхідну інформацію, або надати дані з Ваших соціальних мереж (Facebook, Google, тощо);
 4. при входженні в особистий кабінет (акаунт) в Мобільному додатку Ви надаєте нам логін і пароль, які необхідні для ідентифікації Вас як зареєстрованого користувача;
 5. Ваше листування зі службою підтримки Мобільного додатку;
 6. інформація, що отримується нами шляхом автоматичної ідентифікаціями (ІР-адресу, файли cookie тощо).
 7. Приклади використання персональних даних:
 8. для надання послуг, які б найбільш повно відповідали потребам клієнтів, їх пошуковим запитам, цілям, яких Ви бажаєте досягти, використовуючи Мобільний додаток;
 9. для ідентифікації клієнта як зареєстрованого користувача Мобільного додатку, запобіганню доступу до Ваших персональних даних сторонніми особами та для відвернення будь-яких шахрайських дій;
 10. для надання технічної підтримки користувачам у питаннях щодо роботи з Мобільним додатком: з питань реєстрації чи видалення реєстраційних даних, відновлення можливості доступу до особистих даних (відновлення втраченого пароля, логіна, відновлення закритого акаунту), надання допомоги у інших питаннях, що виникають при користуванні Мобільним додатком;
 11. для надсилання Вам важливих повідомлень. Це наприклад повідомлення що стосуються роботи Мобільного додатку, повідомлення інформаційного, новинного, рекламного характеру тощо;
 12. для покращення якості надання послуг та роботи Мобільного додатку;
 13. для формування та обробки статистичних даних, що стосуються використання  Мобільного додатку тощо.

Зверніть увагу! Інформація, яку Ви добровільно розголошуєте на сторінці особистих даних, на форумах, стає загальнодоступною та відкритою для інших користувачів Мобільного додатку. Виконавець не нестиме відповідальність за розповсюдження та використання вашої особистої інформації, яку ви зробили видимою для інших користувачів Мобільного додатку. Така інформація втрачає статус персональних даних. Будьте обережні з такими функціями.

 • Ми можемо попросити Вас надати дані, які не відносяться до конфіденційної інформації, але можуть допомогти нам у якіснішому наданні послуг. До такої інформації можна віднести мову, якою Ви спілкуєтесь, рід заняття, країна та місто проживання, часовий пояс тощо.

Також ми можемо збирати інформацію, що не є персональною, оскільки не містить відомості про конкретного користувача Мобільного додатку чи іншого програмного забезпечення, що є власністю Виконавця. Це наприклад інформація від третіх осіб, які збирають і надають таку інформацію для рекламних цілей. Однак нажаль ми не несемо відповідальність за достовірність такої інформації, оскільки ми не контролюємо діяльність таких сторонніх осіб. Також ми не несемо відповідальності за збір сторонніми компаніями інформації аналітичного та статистичного характеру щодо використання Мобільного додатку, якщо така інформація отримана сторонніми компаніями з відкритих інформаційних джерел та не містить у собі персональної інформації про Вас.

Також ми можемо зберігати дані про те, як Ви використовуєте наш Мобільний додаток. Це допоможе розробникам під час вдосконалення цього продукту.

 • Окрім випадків, що перераховані нижче, Виконавець бере на себе зобов’язання без Вашої прямої згоди у жодному разі не розголошувати, обмінювати, та будь-яким іншим чином не передавати Ваші персональні дані за межі Виконавця, його дочірніх компаній, афілійованих та стратегічних партнерів, якщо на таке розповсюдження немає законних підстав. Зокрема, підтверджуючи згоду з цією Політикою конфіденційності, Ви автоматично надаєте згоду на передання Ваших персональних даних до компаній, що використовують Мобільний додаток на підставі ліцензій. Такі компанії самостійно несуть відповідальність за збереження Ваших персональних даних та способи їх використання.
 • Виконавець може надавати персональну інформацію дочірнім та афілійованим компаніям, стратегічним партнерам. Це необхідно для надання Вам замовлених послуг. Такі компанії зобов’язуються дотримуватись правил щодо захисту персональної інформації, отриманої від Виконавця. Також ми можемо надавати доступ до Ваших персональних даних системам зі збору статистики (Google Analytics, Яндекс Метрика тощо), соціальним мережам, тощо.
 • Ми можемо отримувати доступ до Ваших персональних даних, обробляти, зберігати та розповсюджувати персональну інформацію, коли у нас є серйозні припущення, що це необхідно для:
 • виконання вимог чинного законодавства, забезпечення судового процесу, чи виконання законних вимог правоохоронних органів та органів державної влади, чи інших компетентних органів;
 • запобігання, відвернення та припинення атаки, спрямованої на Ваші пристрої чи систему з метою завдати Вам збитків.
 • виконання загальних вимог та положень щодо роботи Мобільного додатку, щоб запобігти можливим порушенням користувачами цих вимог та положень.
 • захисту користувачів Мобільного додатку від можливих дій, спрямованих на поширення спаму або вчинення обманних та шахрайських дій щодо користувачів.
 • запобігання загибелі або серйозної травми будь-якої особи.
 • захисту приватної власності, прав інтелектуальної власності, інших прав Виконавця, інших користувачів та громадськості, у формі та обсягах, які вимагає чи дозволяє чинне законодавство.

У перелічених вище випадках доступ до конфіденційної інформації про Вас надається без Вашої згоди.

 • Права суб’єкта персональних даних
  • знати про місцезнаходження персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до компетенції яких належить питання щодо захисту персональних даних, або до суду;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має для суб’єкта правові наслідки.
 • У випадку участі Виконавця у процесі реструктуризації (злиття, придбання чи продажу активів), персональні дані користувачів (як один із активів Виконавця) можуть бути передані іншим учасникам такої реструктуризації. Про будь-яку зміну Політики конфіденційності у зв’язку з реструктуризацією Виконавця, Ви будете повідомлені завчасно.
 • Виконавець повідомляє, що ця версія Політики конфіденційності не є остаточною. Час від часу ми будемо вносити зміни та доповнення до цих правил, що може бути пов’язане з розробкою нових програмних продуктів, Мобільному додатків, запровадженню чи зміні функцій у вже існуючому програмному забезпеченні. Зміни до Політики конфіденційності можуть вноситись і на основі побажань користувачів. В кінці цієї  Політики конфіденційності ми зазначаємо дату останньої редакції правил. Виконавець попереджає, що використання Вами наших програмних продуктів після внесення змін до Політики конфіденційності означатиме згоду з змінами, що будуть внесені. Ми рекомендуємо Вам час від часу переглядати Політику конфіденційності, щоб бути в курсі про порядок збору, використання та зберігання персональної інформації про Вас.
 • Використовуючи Мобільний додаток, Ви автоматично погоджуєтесь з цією Політикою конфіденційності. Якщо ж Ви не згідні з цією Політикою конфіденційності, будь-ласка не користуйтесь нашим Мобільним додатком.
 • Заключні положення
 1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням Угоди, Користувач і Виконавець докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів за допомогою електронної пошти. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Виконавця, пов’язані з утриманням і функціонуванням Додатку, порушеннями прав та інтересів третіх осіб, вимог законодавства України, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб повинні бути надіслані на адресу “[email protected]”.
 2. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або можливість застосування інших положень цієї Угоди.